Salwatorianie

Sanktuarium

Matki Bożej Częstochowskiej

Merrillville, IN


  

SALWATORIANIE

 

Księża i bracia zakonni ze Zgromadzenia Zakonnego Salwatorianów od wielu lat pracują w wielu miejscach w USA w ramach Amerykańskiej i Polskiej Prowincji Salwatorianów.

 

Polscy salwatorianie posługują w czterech wspólnotach zakonnych:

Wspólnota Merrillville (posługująca Polonii w stanach Indiana i Illinois), Wspólnota Verona (posługująca Polonii w stanach New Jersey, New York, Connecticut), Wspólnota w Teksasie oraz Wspólnota na Florydzie.

 


Ojciec Franciszek Jordan (1918-2018)

założyciel Rodziny Salwatoriańskiej:

Salwatorianów, Salwatorianek i Świeckich Salwatorianów.


 „Wszystko dla większej chwały Bożej i dla zbawienia dusz”.

(O. Franciszek Jordan)


Życiorys O. Franciszka Jordana >

Ks. Józef Zuziak SDS

 

ur. 17 stycznia 1934  - zm. 27 lipca 2021

 

Program uroczystości pogrzebowych śp. ks. Józefa Zuziaka

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, Merrillville, IN,

piątek, 30 lipca 2021 roku


10:30 do 12:15 - czuwanie przy trumnie zmarłego, modlitwa różańcem świętym

12:30 - Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa Roberta McClory

- ordynariusza diecezji Gary

Po Mszy świętej procesja na pobliski cmentarz św. Piotra i Pawła i pochówek.Prosimy o modlitwę w intencji +ks. Józefa Zuziaka

Salwatorianie z Merrillville


Śp. Ks. Józef Zuziak SDS (1934-2021)

Ks. Józef Zuziak urodził się dnia 17 stycznia 1934 roku w Lipowej koło Żywca w rolniczej rodzinie Wojciecha i Anieli. Na chrzcie św., który przyjął krótko po narodzinach w rodzinnej parafii pw. św. Bartłomieja, otrzymał imiona Józef Roman. W 1940 roku, rodzice z pięciorgiem dzieci zostali przesiedleni w okolice Chełma, a później przenieśli się koło Krakowa. W 1945 roku powrócili do Lipowej. W 1949 Józef ukończył szkołę podstawową, a w 1953 roku, po ukończeniu żywieckiej szkoły ogólnokształcącej, zdał maturę i skierował prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po niemal rocznej formacji nowicjackiej postanowił ją przerwać i rozpoczął studia na wydziale geodezyjno-melioracyjnym krakowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej. Edukację, przerwało powołanie do służby wojskowej w jednostce topograficznej w Komorowie. Służbę zakończył jesienią 1958 roku. W dniu 12 lipca 1959 roku skierował do Prowincjała Salwatorianów pełną pokory prośbę o ponowne przyjęcie do Zgromadzenia w charakterze kandydata do kapłaństwa.

Dnia 14 sierpnia 1959 roku wstąpił do nowicjatu w Bagnie koło Wrocławia. W dniu 15 sierpnia 1960 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W sierpniu 1963 roku ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo do końca życia.  W dniu 28 czerwca 1966 roku w Trzebini przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bpa Karola Wojtyły.

W latach 1966/67 przebywał w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej, gdzie odbywał tzw. Rok Pastoralny. W tym czasie, odpowiadając na potrzeby misyjne Zgromadzenia, złożył pisemną deklarację, w której wyraża gotowość wyjazdu do Afryki. Dnia 31 sierpnia 1967 roku rozpoczął jednak posługę duszpasterską i katechetyczną w nałęczowskiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Dnia 7 października 1969 roku, na pokładzie statku „Stefan Batory”, dotarł do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął posługę duszpasterską wśród Polonii i zamieszkał w Merrillville, w Stanie Indiana. Niemal od początku pobytu przełożeniu powierzali Księdzu Józefowi odpowiedzialność za wspólnotę w Merrillville w charakterze ekonoma, rektora superiora lub wicesuperiora. Jego zasługą był rozwój duszpasterski i materialny salwatoriańskiej tej placówki. Wśród wielu inicjatyw trzeba podkreślić budowę kościoła z Panoramą Tysiąclecia i wyjątkowym obrazem częstochowskiej Madonny, który dziś jest sanktuarium maryjnym oraz organizację pieszej pielgrzymki polonijnej z Chicago do Merrillville, która wciąż przyciąga tysiące pielgrzymów. Miał też znaczący udział w organizacji innych miejsc salwatoriańskiej posługi w USA.

Trudno przecenić zasługi Ks. Józefa Zuziaka w krzewieniu polskości wśród Polonii. Było to wiele pięknych inicjatyw, nie tylko o charakterze religijnym, ale również historycznym i kulturalnym. Dnia 19 maja 2018 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył go za to Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Nieodłącznym atrybutem Ks. Józefa była harmonijka, na której wygrywał religijne i inne znane melodie. Jego gry słuchał nawet Jan Paweł II. Była ona „gwoździem programu” licznych spotkań, w których brał udział.

Ks. Józef Zuziak zmarł dnia 27 lipca 2021 roku w Hammond, w domu opieki Sióstr Albertynek. Pogrzeb odbędzie się dnia 30 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville. Zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu.

 

Wydarzenia


KALENDARZ OJCÓW SALWATORIANÓW NA 2022 ROK

W kalendarzu - najważniejsze święta, uroczystości, pielgrzymki, spotkania oraz szczegółowe wiadomości dotyczące Sanktuarium w Merrillville, IN na rok 2022.

 

 

zobacz - wersja w PDF (polsko-angielska)

wkrótce też w zakładce Kalendarium

 

 

 


Wystawa


Święty Jan Paweł II Papież, który jako pierwszy...


Zapraszamy


Nabożeństwa Fatimskie

więcej informacji >

 

 

Panorama Tysiąclecia

więcej informacji >

 

 

Polecamy


PIELGRZYMKI ROWEROWE

PIESZE POLONIJNE PIELGRZYMKI MARYJNE

Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna

Skorzystaj z mobilnej aplikacji