Kalendarium

Kwiecień 2020







Kwiecień


5 kwietnia, niedziela


Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  • Poświęcenie palm w czasie Mszy św.

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

TRIDUUM PASCHALNE

Okazja do spowiedzi św. w dniach Triduum Paschalnego - od godz. 6:00 PM

9 kwietnia, czwartek


Wielki Czwartek

7:00 PM - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

w języku polskim

10 kwietnia, piątek


Wielki Piątek

6:00 PM - Droga Krzyżowa w parku w języku polskim

7:00 PM - Ceremonie Męki Pańskiej w języku polskim

Pierwszy dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego

Obowiązuje post ścisły ilościowy i jakościowy

11 kwietnia, sobota


Wielka Sobota

12:00 PM, 2:00 PM - Poświęcenie pokarmów

7:00 PM - Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy

w języku polskim

 

12 kwietnia, niedziela


Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego –
WIELKANOC

  • Okazja do spowiedzi świętej - od godz. 6:00 AM

7:00 AM - Msza św. z procesją rezurekcyjną

w języku polskim

  • Po Mszy św. śniadanie wielkanocne w Sali

Milenijnej

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

Pierwszy dzień Nowenny ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego

 

19 kwietnia, niedziela


Niedziela Miłosierdzia Bożego

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

3:00 PM - Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

April


April 5, Sunday


Palm Sunday of the Passion of the Lord

  • Holy Mass with Blessing of palms

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish

HOLY WEEK

  • Confession (in Polish & English)

Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday

from 6:00 PM

April 9, Thursday


Holy Thursday

7:00 PM - Holy Mass of the Lord’s Supper - in Polish

April 10, Friday


Good Friday of the Passion of the Lord

6:00 PM - Stations of the Cross in Polish

7:00 PM - Celebration of the Lord’s Passion in Polish

The first day of the Novena to The Divine Mercy

A day of universal fast & abstinence


April 11, Saturday


Holy Saturday

12:00 PM,  2:00 PM - Blessing of Easter Baskets

7:00 PM - The Easter Vigil in Polish

 

April 12, Sunday


Easter Sunday of the Resurrection of the Lord

  • Confession - 6:00 PM

7:00 AM - Resurrection Procession & Holy Mass

in Polish

  • After Mass – Easter breakfast in the Salvatorian

Millennium Hall

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish

The first day of the Novena of Holy Masses
in honor of the Risen Lord

 

April 19, Sunday


Divine Mercy Sunday

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish

3:00 PM - Divine Mercy Chaplet & Devotion