Kalendarium

Lipiec - SierpieńLipiec


8 lipca, sobota


Czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca

od 6 PM

9 lipca, niedziela


Niedziela Fatimska

15 lipca, sobota


Forum Młodych – „Rok po Krakowie”

Spotkanie formacyjne młodzieży przed
NCYC (National Conference Youth Catholics)
Indianapolis 2017 – część II

16 lipca, niedziela


„Slovak Day”

10:30 AM - Msza Św. w języku angielskim

  • Obiad słowacki oraz imprezy kulturalne w Sali

Milenijnej


July


July 8, Saturday


Prayer Night of the Living Rosary Groups

from 6 PM

July 9, Sunday


Fatima Devotion

July 15, Saturday


Youth Forum: “Year after WYD Krakow 2016”.

16 lipca, niedziela


Slovak Day

10:30 AM - Holy Mass in English

  • Salvatorian Millennium Hall:

The experience of the Slovak culture – food,
dance, songs & a lot more


Sierpień


6 sierpnia, niedziela


Koło orawskie „Podwilk” – odpust ku czci

MB Anielskiej i piknik

12:00 PM

12-13 sierpnia, sobota/niedziela


30. Polonijna Piesza Pielgrzymka z Chicago do
Merrillville

26/27 sierpnia, sobota/niedziela


Spotkanie formacyjne młodzieży przed NCYC
(National Conference Youth Catholics)
Indianapolis 2017 – część III

27 sierpnia, niedziela


Odpust Matki Bożej Częstochowskiej
4. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej

12:00 PM - Uroczysta Suma w języku polskim i procesja

  • Obiad i biesiada w Sali Milenijnej i parku

klasztornym

Początek Nowenny Mszy św. ku czci MB Częstochowskiej

August


August 6, Sunday


Regional Orawa’s Group “Podwilk” Picnic

12:00 PM

August 12-13, Saturday/Sunday


30. Polonia Marian Walking Pilgrimage from
Chicago to Merrillville

August 27, Sunday


Solemnity of Our Lady of Czestochowa

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Solemn Holy Mass and procession

                    in Polish

  • Celebration in the Salvatorian Millenium Hall

Beginning of the Novena of Holy Masses in honor
of Our Lady of Czestochowa