Kalendarium

Lipiec - SierpieńLipiec


8 lipca, niedziela


Niedziela Fatimska

14 lipca, sobota


Czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca

od 6 PM

15 lipca, niedziela


„Slovak Day”

10:30 AM - Msza Św. w języku angielskim

  • Obiad słowacki oraz imprezy kulturalne w Sali

MilenijnejJuly


July 8, Sunday


Fatima Devotion

July 14, Saturday


Prayer Night of the Living Rosary Groups

from 6 PM

July 15, Sunday


Slovak Day

10:30 AM - Holy Mass in English

  • Salvatorian Millennium Hall:

The experience of the Slovak culture – food,
dance, songs, and more


Sierpień


5 sierpnia, niedziela


Koło Orawskie „Podwilk” & "Harkabuz"

– odpust ku czci MB Anielskiej i piknik

12:00 PM

11-12 sierpnia, sobota - niedziela


31. Polonijna Piesza Pielgrzymka

z Chicago do Merrillville

26 sierpnia, niedziela


Odpust Matki Bożej Częstochowskiej
5. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej

Uroczysta Celebracja 100. Rocznicy

Odzyskania Niepodległości Polski

12:00 PM - Uroczysta Suma w języku polskim i procesja

  • Obiad i biesiada w Sali Milenijnej i parku

klasztornym

Początek Nowenny Mszy św. ku czci MBCzęstochowskiej


August


August 5, Sunday


Regional Orawa’s Group “Podwilk” & "Harkabuz" Picnic

12:00 PM

August 11-12, Saturday - Sunday


30th Polonia Marian Walking Pilgrimage from
Chicago to Merrillville

August 26, Sunday


Solemnity of Our Lady of Czestochowa

Solemn Celebration of 100th Anniversary

of The Polish Independence

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Solemn Holy Mass and procession

                    in Polish

  • Celebration in the Salvatorian Millenium Hall

Beginning of the Novena of Holy Masses in honor
of Our Lady of Czestochowa