Kalendarium

Lipiec - Sierpień 2020Lipiec


5 lipca, niedziela


Niedziela Fatimska

11 lipca, sobota


Czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca

od godz. 6:00 PM

12 lipca, niedziela


„Slovak Day”

10:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

  • Obiad słowacki oraz imprezy kulturalne w Sali

Milenijnej

 

26 lipca, niedziela


Poświęcenie pojazdów

z okazji wspomnienia św. Krzysztofa

po Mszy św. o godz. 12:00 PM

 

 

July


July 5, Sunday


Fatima Devotion

July 11, Saturday


Prayer Night of the Living Rosary Groups

from 6:00 PM

July 12, Sunday


Slovak Day

10:00 AM - Holy Mass in English

  • Salvatorian Millennium Hall:

The experience of the Slovak culture – food,
dance, songs, and more

 

July 26, niedziela


Car blessing on the Saint Christopher Solemnity

after Holy Mass (in Polish) at 12:00 PM

 

 

Sierpień


2 sierpnia, niedziela


Koło Orawskie „Podwilk” & "Harkabuz"

– odpust ku czci MB Anielskiej i piknik

12:00 PM

8-9 sierpnia, sobota - niedziela


33. Polonijna Piesza Pielgrzymka

z Chicago do Merrillville

więcej informacji na www.polonijnapielgrzymka.com

23 sierpnia, niedziela


Odpust Matki Bożej Częstochowskiej
7. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej

12:00 PM - Uroczysta Suma w języku polskim oraz procesja

  • Obiad i biesiada w Sali Milenijnej i parku

klasztornym

Pierwszy dzień Nowenny z okazji Odpustu Matki Bożej Częstochowskiej

 

August


August 2, Sunday


Regional Orawa’s Group “Podwilk” & "Harkabuz" Picnic

12:00 PM

August 8-9, Saturday - Sunday


33rd Polonia Marian Walking Pilgrimage from
Chicago to Merrillville

August 23, Sunday


Solemnity of Our Lady of Czestochowa

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Solemn Holy Mass and procession

                    in Polish

  • Celebration in the Salvatorian Millenium Hall

Beginning of the Novena of Holy Masses in honor
of Our Lady of Czestochowa