Kalendarium

Lipiec - Sierpień 2019







Lipiec


7 lipca, niedziela


Niedziela Fatimska

13 lipca, sobota


Czuwanie modlitewne Kół Żywego Różańca

od 6 PM

14 lipca, niedziela


„Slovak Day”

10:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

  • Obiad słowacki oraz imprezy kulturalne w Sali

Milenijnej

 

 

July


July 7, Sunday


Fatima Devotion

July 13, Saturday


Prayer Night of the Living Rosary Groups

from 6 PM

July 14, Sunday


Slovak Day

10:00 AM - Holy Mass in English

  • Salvatorian Millennium Hall:

The experience of the Slovak culture – food,
dance, songs, and more

 

Sierpień


4 sierpnia, niedziela


Koło Orawskie „Podwilk” & "Harkabuz"

– odpust ku czci MB Anielskiej i piknik

12:00 PM

10-11 sierpnia, sobota - niedziela


32. Polonijna Piesza Pielgrzymka

z Chicago do Merrillville

25 sierpnia, niedziela


Odpust Matki Bożej Częstochowskiej
6. Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej

12:00 PM - Uroczysta Suma w języku polskim i procesja

  • Obiad i biesiada w Sali Milenijnej i parku

klasztornym

Pierwszy dzień Nowenny z okazji Odpustu Matki Bożej Częstochowskiej

 

August


August 4, Sunday


Regional Orawa’s Group “Podwilk” & "Harkabuz" Picnic

12:00 PM

August 10-11, Saturday - Sunday


31st Polonia Marian Walking Pilgrimage from
Chicago to Merrillville

August 25, Sunday


Solemnity of Our Lady of Czestochowa

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Solemn Holy Mass and procession

                    in Polish

  • Celebration in the Salvatorian Millenium Hall

Beginning of the Novena of Holy Masses in honor
of Our Lady of Czestochowa