Kalendarium

Maj - Czerwiec 2019Maj


NABOŻEŃSTWA MAJOWE

w dni powszednie:

6:30 PM - Nabożenstwa Majowe w kaplicy domu zakonnego

w niedziele:

12:00 PM - Msza św. i Litania do NMP

5 maja, niedziela


Odpust z okazji uroczystości NMP Królowej Polski
Święto Konstytucji 3 Maja

12:00 PM

  • Uroczysta Msza św. za Ojczyznę w języku

polskim z odnowieniem Ślubów Narodu

  • Obiad w Sali Milenijnej

12 maja, niedziela


Niedziela Fatimska

Dzień Matki

Celebracja Dnia Świętości Życia

(Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego)

12:00 PM - Msza św.

Początek Nowenny Mszy św. z okazji Dnia Matki

19 maja, niedziela


Piknik Klubu "Syrena"

 

 

May


MARIAN DEVOTIONS

On weekdays:

6:30 PM - Litany to the Blessed Virgin Mary

On Sundays:

12:00 PM - Litany to the Blessed Virgin Mary
following Holy Mass

May 5, Sunday


Solemnity of Our Lady Queen of Poland
Polish Constitution Day

12:00 PM

  • Solemn Mass in Polish
  • Reception in the Salvatorian Millennium Hall

May 12, Sunday


Fatima Devotion

Mother's Day

Pro-life Day

The Spiritual Adoption of the Unborn Children


Beginning of the Novena of Holy Masses for
Mother’s Day

May 19, Sunday


"Syrena's" Polish Club Picnic

Czerwiec


Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

6:30 PM  w dni powszednie

12:00 PM  w niedziele po Mszy Św.

9 czerwca, niedziela


Niedziela Fatimska

Drugi Zjazd Polskich Trokerów

12:00 PM - Msza św. w języku polskim

z błogosławieństwem trucków i ich kierowców

16 czerwca, niedziela


Dzień Ojca

Początek nowenny Mszy św. z okazji Dnia Ojca

23 czerwca, niedziela


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Koło Orawskie „Babia Góra” - odpust ku czci św. Jana Chrzciciela
Msza św. i piknik

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza św. i procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy w języku polskim

  • Po Mszy św. – piknik

 

 

 

June


The Devotion to the Sacred Heart (in Polish)

Weekdays:

6:30 PM 

Sundays:

Following Mass at 12:00 PM

June 9, Sunday


Fatima Devotion

2nd Pilgrimage and blessing of Polish Truckers

June 16, Sunday


Father's Day

Beginning of the Novena of Holy Masses for Father's Day


June 23, Sunday


The Most Holy Body and Blood of Christ
(Corpus Christi)

Regional Orawa’s Group “Babia Góra” Picnic

9:00 AM - Holy Mass in English

  • Adoration of the Blessed Sacrament

12:00 PM - Holy Mass in Polish

  • Eucharistic Procession to four altars
  • After Holy Mass - picnic