Kalendarium

Maj - CzerwiecMaj


NABOŻEŃSTWA MAJOWE

w dni powszednie:

7:00 PM - Nabożenstwa Majowe

w niedziele:

12:00 PM - Msza św. i Litania do NMP

1 maja, wtorek


Majówka osób życia konsekrowanego

5:00 PM - Nabożenstwo majowe i Msza św.

Spotkanie "agapa"

6 maja, niedziela


Odpust z okazji uroczystości NMP Królowej Polski
Święto Konstytucji 3 Maja

12:00 PM

  • Uroczysta Msza św. za Ojczyznę w języku

polskim z odnowieniem Ślubów Narodu

  • Obiad w Sali Milenijnej

13 maja, niedziela


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Niedziela Fatimska
Dzień Matki

Celebracja Dnia Świętości Życia

(Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego)

12:00 PM - Msza św.

Początek Nowenny Mszy św. z okazji Dnia Matki

20 maja, niedziela


 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


Piknik Klubu "Syrena"

May


MARIAN DEVOTIONS

On weekdays:

7:00 PM - Litany to the Blessed Virgin Mary

On Sundays:

12:00 PM - Litany to the Blessed Virgin Mary
following Holy Mass

May 6, Sunday


Solemnity of Our Lady Queen of Poland
Polish Constitution Day

12:00 PM

  • Holy Mass in Polish
  • Reception in the Salvatorian Millennium Hall

May 13, Sunday


Fatima Devotion

Pro-life Day

The Spiritual Adoption of the Unborn Children


Mother's Day

Beginning of the Novena of Holy Masses for
Mother’s Day

May 20, Sunday


Pentecost


"Syrena's" Polish Club Picnic

Czerwiec


Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

7:00 PM  w dni powszednie

12:00 PM  w niedziele po Mszy Św.

3 czerwca, niedziela


Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
(Boże Ciało)

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza św. i procesja eucharystyczna do
czterech ołtarzy w języku polskim

  • Po Mszy św. – obiad na Sali Milenijnej

10 czerwca, niedziela


Niedziela Fatimska

Pierwszy Zjazd Polskich Trokerów

12:00 PM - Msza św. w języku polskim

z błogosławieństwem trucków i ich kierowców

17 czerwca, niedziela


Dzień Ojca

Początek nowenny Mszy św. z okazji Dnia Ojca.

24 czerwca, niedziela


Koło orawskie „Babia Góra”

12:00 PM - Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela

  • Msza św. i piknik


June


The Devotion to the Sacred Heart (in Polish)

Weekdays:

7:00 PM 

Sundays:

Following Mass at 12:00 PM

June 3, Sunday


The Most Holy Body and Blood of Christ
(Corpus Christi)

9:00 AM - Holy Mass in English

  • Adoration of the Blessed Sacrament

12:00 PM - Holy Mass in Polish

  • Eucharistic Procession to four altars

June 10, Sunday


Fatima Devotion

1st Pilgrimage and blessing of Polish Truckers

June 17, Sunday


Father's Day

Beginning of the Novena of Holy Masses for Father's Day


June 24, Sunday


Regional Orawa’s Group “Babia Góra” Picnic