Msze Święte

Holly Masses

 


Msze Święte

 


W niedziele i święta (w kościele)

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

Spowiedź św. - pół godziny przed każdą Mszą Św.

W dni powszednie

(w kaplicy domu zakonnego)

7:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

7:00 PM - Msza Św. w języku polskim

Adoracja Najświętszego Sakramentu

W kaplicy Miłosierdzia Bożego (w kościele)

7:30 AM - 6:30 PM  - od poniedziałku do soboty

10:00 PM - 3:30 PM - w niedzielę

Spowiedź święta

w tygodniu  - na dzwonek przy wejściu głównym do domu zakonnego

w niedziele - pół godziny przed przed każdą Mszą Św.

W każdą I sobotę miesiąca

ofiarujemy Mszę św. w intencji wszystkich współpracowników, dobrodziejów i przyjaciół naszego Sanktuarium i klasztoru, żywych i zmarłych.

Holy Masses

 


Sunday and Feast days (in the Church)

9:00 AM - Holy Mass In English

12:00 PM - Holy Mass In Polish

Confessions - before every Holy Mass

Weekdays

(in the chapel of the religious House)

7:00 AM - Holy Mass In English

7:00 PM - Holy Mass In Polish

Confessions - during day on request

Adorations of the Blessed Sacrament

In the Divine Mercy Chapel (in the Church)

7:30 AM - 6:30 PM  - Monday through Saturday

10:00 PM - 4:00 PM - Sunday

Every first Saturday we offer Mass intention

for all the friends & benefactors of our Shrine, living and dead.