Pielgrzymki


Historia


Naród Polski, na przestrzeni swoich dziejów, posiadał zawsze czynniki, które go integrowały, scalały, podrywały do wielkich dzieł i pozwalały przetrwać czasy trudne. Niewątpliwie jednym z nich jest Pani Jasnogórska, Matka Boża Częstochowska. Jej rola scalająca Polaków wykracza daleko poza granice Polski, a sięga wszędzie tam gdzie synów i córki Narodu Polskiego rzucił w ciągu dziejów tułaczy los.


Niedaleko Chicago, w sąsiednim stanie Indiana, polscy Salwatorianie szerzą kult Matki Bożej Częstochowskiej. Kościół pod Jej wezwaniem został wybudowany roku 1983 jako wotum Polonii chicagowskiej, z okazji Jubileuszu 600-lecia obecności cudami słynącego wizerunku „Czarnej Madonny” na Jasnej Górze w Częstochowie.


Niemal od samego początku istnienia kościoła rozpoczął się ruch pielgrzymkowy. Rodacy znali już to miejsce z wcześniejszego kultu Matki Bożej Fatimskiej, tym liczniej zaczęli przybywać do Merrillville, Indiana, znajdując tam atmosferę prawdziwie religijną, kultywującą polskie tradycje i zwyczaje. Wśród tego ruchu pielgrzymkowego na szczególną uwagę zasługuje, należący do rzadkości w USA, pieszy ruch pielgrzymkowy. Od ponad dwudziestu lat do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville, Indiana, wzorem pieszych pielgrzymek na Jasna Górę w Częstochowie, przychodzi piesza pielgrzymka z Chicago.


W świecie pełnym konfliktów i podziałów jest to cenne świadectwo wysiłku na rzecz jedności polskiej społeczności etnicznej w USA. Swój trud pielgrzymi uczestnicy pieszej pielgrzymki pragną już tradycyjnie ofiarować w intencji Ojca świętego, Ojczyzny, Polonii, pokoju na świecie i aby zapanowała między ludźmi wszystkich ras, języków, kultur i religii cywilizacja miłości.


Duchową opiekę nad pielgrzymką sprawują księża Salwatorianie, wspomagani w posłudze duchowej dla pielgrzymów przez polonijne duchowieństwo diecezjalne i zakonne. Msze święte, modlitwy, religijne śpiewy, liczne spowiedzi, konferencje głoszone w drodze, wszystko to składa się na niepowtarzalną atmosferę. Doświadczyć jej może tylko ten, kto choć raz wziął udział w pielgrzymowaniu. Ogromną rolę w organizowaniu pielgrzymki spełnia, od jej początków, liczebnie mały, ale sercem i doświadczeniem wielki KOMITET PIELGRZYMKOWY, oraz wielu wspaniałych współpracowników i dobroczyńców.Bóg zapłać!


Wszystkich, przez pośrednictwo Jasnogórskie Pani, opiece Bożej polecamy,


Salwatorianie