Kalendarium

Styczeń - Luty 2019Styczeń


1 stycznia, wtorek


Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Nowy Rok

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

6 stycznia, niedziela


Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Poświęcenie kredy, kadzidła i kolędowe

błogosławieństwo dla mieszkań i domów

po Mszach św.

January


January 1, Tuesday


The Solemnity Of Mary, the Holy Mother

of God – World Day for Peace

9:00 AM - Holy Mass In English

12:00 AM - Holy Mass In Polish

January 6, Sunday


The Epiphany of the Lord

Blessing of chalk, incense and Carol dwellings

and houses blessing

after the Holy Masses.

Luty


3 lutego, niedziela


  • Poświęcenie świec z okazji Święta Ofiarowania

Pańskiego („Matki Bożej Gromnicznej”)

  • Błogosławieństwo gardeł z okazji

wspomnienia św. Błażeja.

w czasie Mszy św.

10 lutego, niedziela


Celebracja Światowego Dnia Chorego –

Jubileusz Osób Chorych i Starszych

  • Msze św. z udzieleniem Sakramentu

Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwo

Najświętszym Sakramentem na sposob „lourdzki”

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

February


February 3, Sunday


  • Blessing of candles on the Feast of the

Presentation of the Lord (February 2nd)

  • Blessing of throats on the Feast of St. Blaise (February 3rd)

during Holy Masses

February 10, Sunday


International Day of the Sick and

Persons with Disabilities

  • Masses with the celebration of the Sacrament

of the Anointing of the Sick

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish