Kalendarium

Styczeń - LutyStyczeń


1 stycznia, niedziela


Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

11:30 AM - Śpiew kolęd

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

8 stycznia, niedziela


Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Poświęcenie kredy, kadzidła i kolędowe

błogosławieństwo dla mieszkań i domów

po Mszach św.

January


January 1, Sunday


The Solemnity Of Mary, the Holy Mother

of God – World Day for Peace

9:00 AM - Holy Mass In English

11:30 AM - Polish Carols

12:00 AM - Holy Mass In Polish

January 8, Sunday


The Epiphany of the Lord

Blessing of chalk, incense and Carol dwellings

and houses blessing

after the Holy Masses.

Luty


2 lutego, czwartek


Ofiarowanie Pańskie –

Jubileusz Życia Konsekrowanego

5:00 PM

Spotkanie polskich kapłanów,

braci i sióstr zakonnych (Konferencja, Msza św., Agapa)

5 lutego, niedziela


  • Poświęcenie świec z okazji Święta Ofiarowania

Pańskiego („Matki Bożej Gromnicznej”)

  • Błogosławieństwo gardeł z okazji

wspomnienia św. Błażeja.

w czasie Mszy św.

12 lutego, niedziela


Celebracja Światowego Dnia Chorego –

Jubileusz Osób Chorych i Starszych

  • Msze św. z udzieleniem Sakramentu

Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwo

Najświętszym Sakramentem na sposob „lourdzki”

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

WIELKI POST


Droga Krzyżowa

7:00 PM - W każdy piątek Wielkiego Postu

11:20 AM - W każdą niedzielę Wielkiego Postu

Gorzkie Żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu

na zakończenie Mszy św. o godz. 12:00 PM

February


February 2, Thursday


Feast of the Presentation of The Lord

The Feast of the Consecrated Life

5:00 PM

The gathering of the polish priests and

religious brothers & sisters

February 5, Sunday


  • Blessing of candles on the Feast of the

Presentation of the Lord (February 2nd)

  • Blessing of throats on the Feast of St. Blaise

(February 3rd)

during Holy Masses

February 12, Sunday


Celebration of the World Day of the Sick

  • Masses with the celebration of the Sacrament

of the Anointing of the Sick

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish

LENT


Stations of the Cross (in Polish)

7:00 PM - Every Friday during Lent

11:20 AM - Every Sunday during Lent

“Gorzkie Żale” Devotions – in Polish

Every Sunday during Lent after the Mass at 12:00 PM