Kalendarium

Styczeń - LutyStyczeń


1 stycznia, poniedziałek


Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Nowy Rok

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

7 stycznia, niedziela


Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

Poświęcenie kredy, kadzidła i kolędowe

błogosławieństwo dla mieszkań i domów

po Mszach św.

January


January 1, Monday


The Solemnity Of Mary, the Holy Mother

of God – World Day for Peace

9:00 AM - Holy Mass In English

12:00 AM - Holy Mass In Polish

January 7, Sunday


The Epiphany of the Lord

Blessing of chalk, incense and Carol dwellings

and houses blessing

after the Holy Masses.

Luty


4 lutego, niedziela


  • Poświęcenie świec z okazji Święta Ofiarowania

Pańskiego („Matki Bożej Gromnicznej”)

  • Błogosławieństwo gardeł z okazji

wspomnienia św. Błażeja.

w czasie Mszy św.

11 lutego, niedziela


Celebracja Światowego Dnia Chorego –

Jubileusz Osób Chorych i Starszych

  • Msze św. z udzieleniem Sakramentu

Namaszczenia Chorych oraz błogosławieństwo

Najświętszym Sakramentem na sposob „lourdzki”

9:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

12:00 PM - Msza Św. w języku polskim

WIELKI POST


14 lutego, środa

Środa Popielcowa


Msze św. z posypaniem głów popiołem

7:00 AM - Msza Św. w języku angielskim

7:00 PM - Msza Św. w języku polskim

Obowiązuje post ścisły ilościowy i jakościowy

Droga Krzyżowa

7:00 PM - W każdy piątek Wielkiego Postu

11:20 AM - W każdą niedzielę Wielkiego Postu

Gorzkie Żale

W każdą niedzielę Wielkiego Postu

na zakończenie Mszy św. o godz. 12:00 PM

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  • Nauki rekolekcyjne będą głoszone w

3, 4 i 5 niedzielę Wielkiego Postu

(4, 11 i 18 marca)

w czasie Mszy św. o godz. 12 PM

February


February 4, Sunday


  • Blessing of candles on the Feast of the

Presentation of the Lord

  • Blessing of throats on the Feast of St. Blaise

during Holy Masses

February 11, Sunday


International Day of the Sick and

Persons with Disabilities

  • Masses with the celebration of the Sacrament

of the Anointing of the Sick

9:00 AM - Holy Mass in English

12:00 PM - Holy Mass in Polish

LENT


February 14, Wednesday

Ash Wednesday


Holy Mass with distribution of ashes

7:00 AM - Holy Mass In English

7:00 PM - Holy Mass In Polish

Ash Wednesday is observed by fasting & abstinence

Stations of the Cross (in Polish)

7:00 PM - Every Friday during Lent

11:20 AM - Every Sunday during Lent

“Gorzkie Żale” Devotions – in Polish

Every Sunday during Lent after the Mass at 12:00 PM