Wystawa

Święty Jan Paweł II,

Papież, który jako pierwszy...


Otwarcie wystawy odbyło się 15 maja 2016 roku pod przewodnictwem oraz honorowym patronatem

Wielce Czcigodnego Biskupa miasta Gary, IN - Donalda J. Hying'a.


Wystawa zawiera takie eksponaty jak m.in.: zastawy stołowe z apartamentów papieskich z Watykanu,

różaniec poświęcony i ofiarowany przez św. Jana Pawła II, kolekcje znaczków pocztowych z wizerunkiem Papieża

oraz Błogosławieństwo papieskie z okazji 50-lecia posługi Salwatorianów wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Święty Jan Paweł II,

Papież, który jako pierwszy...


Najbardziej znanym na świecie spisem mniej lub bardziej wyszukanych osiqgnięć jest “Księga Światowych Rekordów Guinessa". Znajdziemy w niej informacje o rekordach budowlanych, technicznych i naukowych, o najwyższym i najniższym, najgrubszym i najchudszym czy też najstarszym człowieku na świecie. Znajdziemy też rekordy mniej konwencjonalne.Gdyby jednak chcieć dołączyć do tej księgi listę rekordów i niezwykłych wydarzeń, jakie miały miejsce w Kościele za pontyfikatu

św. Jana Pawła II, z pewnością trzeba by stworzyć osobną i to niejedną księgę, aby zgromadzić w nich liczne fenomeny i rekordy.

Otwierał on wielokrotnie całkowicie nowe rozdziały w dziejach Kościoła katolickiego jako Jego Sternik.


Papież Jan Paweł II, jako Zastępca Chrystusa na Ziemi, przeprowadził Kościół Święty z XX w XXI wiek. Odegrał w historii świata ogromną rolę. Jego 27 letni pontyfikat był całkowicie nowatorski i obfitował w rekordy. Wystawa ukazuje Jego pontyfikat własnie pod tym kątem. Ukazuje Go jako Papieża, który od czasów św. Piotra jako pierwszy ...Wystawa otwarta jest w niedzielę, po każdej mszy świętej.

W tygodniu - dla zorganizowanych grup po uprzednim zgłoszeniu.


Po więcej informacji oraz rezerwację prosimy dzwonić:  (219) 884-0714The opening of the exhibition took place on May 15th, 2016 under the honorary patronage

of Most Reverend Donald J. Hying, Bishop of Gary.


The exhibition contains various exhibits, among them: tableware from the papal apartments in Vatican, a rosary - personally blessed and donated by Pope John Paul II, collections of postage stamps with Pope's image and Papal Blessing on the 50th anniversary of the Salvatorian's ministry among the Polish community in the United States.


"St. John Paul II,

The Pope who first..."


While looking for a list of human achievements, whether more or less refined, we may always consult The Guinness Book of Records.

It provides extensive information on construction, technology and research accomplishments, as well as detailed descriptions of such things as who the tallest, the shortest, the fattest or the thinnest person is. One can also find unconventional records noted down in it.


However, if we wished to include in The Guinness Book of Records a list of accomplishments and unusual events that

marked the pontificate of St. John Paul II in the Church, it would inevitably turn out that we need to make a separate book,

or even separate books, listing numerous phenomena worth our attention. Pope John Paul II, the great helmsman of the Catholic Church, indeed started numerous absolutely new chapters in its history.


The Holy Father John Paul II, the Vicar of Christ on Earth, guided the Holy Church throughout its transition from the 20th

century into the 21st century. He played a crucial role in the history of the world. His 27 year-long pontificate was absolutely

innovative and abounded with 'records'. The present exhibition focuses precisely on this aspect of his pontificate.

It shows him as the Pope who-from St. Peter's times-was the first to ...The exhibition is open to the public on each Sunday after the Holy Mass.

During the week, the exhibition may be visited by organized groups (advance notice is required).


For more information and reservations, please call:  (219) 884-0714